Giáo dục
Bác Hồ với Sự nghiệp Giáo dục
Picture

Các bài thơ chúc Tết

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta, Người còn là một nhà thơ lớn. Trong  suốt cuộc đời cách mạng của mình Chủ tịch Hồ Chí Minh làm rất nhiều thơ. Bên cạnh  tập Nhật ký trong tù và nhiều bài thơ khác của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người còn để ại cho chúng ta  những bài thơ chúc Tết với biết bao tình cảm ấm áp thương  yêu.
Xem tiếp>>
Picture
 
Giáo dục